Sommer Grand Prix 2017

De 3 bedste resultater:

​1. plads : Matt 70 points

2. plads : Bjarne H. 66 points

3. plads : Torben M. 60 points

​Tillykke!​

Gruppe A spillere op til 1250 i rating

Gruppe B spillere fra 1251 til 1450 i rating

Gruppe C spillere fra 1451 til 1650 i rating

Gruppe D spillere med mere end 1650 i rating.

2. Hvert parti er på 36 minutter og tiden fordeles som følger

Gruppe A får 30 minutter mod gruppe D, der har 6 minutter

Gruppe A får 26 minutter mod gruppe C, der har 10 minutter

Gruppe A får 22 minutter mod gruppe B, der har 14 minutter

Gruppe B får 22 minutter mod Gruppe C, der har 14 minutter

Gruppe B får 26 minutter mod Gruppe D, der har 10 minutter

Gruppe C får 22 minutter mod Gruppe D, der har 14 minutter

Når spillere fra samme gruppe mødes, så har de hver 18 minutter.

3. Antal spillere per gruppe

De fremmødte spillere inddeles ved lodtrækning i grupper af 4 spillere, så der på en aften spilles tre partier. Er der et ulige antal spillere i én gruppe spilles der 4 partier og med en oversidder i hver runde.

Hver gruppe spiller om en 1.-plads og de øvrige placeringer.

​​4. Indskud

Der betales et indskud på 5 kr. per aften, og nr. 1 får 15 kr. nr. 2. 5. kr.

Er der 3 deltagere får vinderen 15 kr.. Ved 5 deltagere får nr. 20 og nr. 2 5 kr. Ved 6 deltagere er præmiebeløbet hhv. 20 og 10 kr. Ved ligestilling deles præmien.

5. Rørt brik skal flyttes.

Ulovligt træk medfører ikke tab af partiet, men der udføres et lovligt træk.

6. Point

Der gives 3 point for fremmøde hver tirsdag i spille perioden.

Førsteplads i en gruppe giver 6 point, andenplads 4 point og tredjeplads 2 point.

Vinder af Sommer Grand Prix 2016 er den spiller, der over de 11 tirsdage fra den 14. juni og frem til og med 22. august har opnået det højeste pointtal; det er dog blot spillerens 9 bedst opnåede resultater, der tæller.

Samlet vinder af gruppe A-D af Sommer Grand Prix 2017 får præmien ved generalforsamlingen i maj 2018. Det samme gælder 2’en og 3’e præmien.

Der er desuden præmie til vinderen af de 4 grupper; A, B, C og D. Har der været 6 deltagere eller flere i en gruppe, får nr. 2 også en præmie.

OBS: Ingen kan modtage mere end én præmie.

Den selvbestaltede turneringskomité.

Juni 14 – 2016 JB. Præciseret den 28. juni. JB.

​​Hvidovre Skakklub

​​Hvidovre Enghavevej 2

2650 Hvidovre

Vil du være med?

​Meld dig ind her

Sponsorer

Facebook​

​Kontakt os​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt