Hvidovre Skakklub

Referater 2021​

​Referat  af  Bestyrelsesmøde 14/12/2021

Referat af Bestyrelsesmøde 17/08/2021

​TIDLIGERE ÅR:

​​

Referat af bestyrelsesmøde afholdt tirsdag den 26. november i klubbens lokaler.

Deltagere: Niels Peter Nielsen (NPN), Flemming Louv Sørensen (FLS) , Erkan Bayhan(EB) , Bjarne Kildeskov (BK), Henri Tolba (HT), Jørgen Gammelgaard (JG) 

og Jørn Brandt JB

Referent: Jørn Brandt

Dagsorden

1.​Kontingentfritagelse medlem på anmodning

2.​Juleafslutning

3.​Dansk Skak Salg/Hvidovre Kommune

4.​Manglende CVR nr.

5.​Nytårskur

6.​Jyske Bank

7.​Hvidovre Avis – Hellbrandt Trykkeri – Arnold Nielsen Boulevard

8.​Skak for børn og unge

1. Kontingentfritagelse:

Medlem fritaget for kontingent

Bestyrelsen følger op i marts

2. Juleafslutning

Alt det praktiske vedrørende juleafslutning har Henri Tolba  – i lighed med sidste år, hvor det var en stor succes - påtaget sig ansvaret for.

Budget ca. 1.000 kr.

3. Dansk Skaksalg/Hvidovre Kommune.

Klubbens har nu et tilgodehavende på 3.500 kr. hos Dansk Skaksalg.

Regning sendt til Hvidovre Kommune og de har efter bestyrelsesmødet accepteret denne og overført beløbet til klubbens konto.

4. Manglende CVR. Nr.

Et forenings CVR. Nr. Skal fornyes hvert 3. år og der gives en reminder i Foreningens e-boks. Denne fornyelse er ikke foretaget, hvorfor CVR. Nr. Er udløbet.

Vi har nu via Albjerg Revision fået et nyt nr. 40964118, men det med e-boks og adgang til denne skal bringes i orden og det kræver, at enten Bjarne eller Niels Peter får en offentlig medarbejdersignatur.

5. Nytårskur

Bjarne Kildeskov sender mail til medlemmerne om deltagelse.

Deltagelse koster 50 kr. og der indkøbes 3 stk. smørrebrød pr. mand og der serveres øl og snaps på klubbens regning.

Bjarne K. er ansvarlig for arrangementet.

6. Jyske Bank.

Flyer gøres færdig og sendes til Niels-Peter nielsen og Flemming Sørensen (FLS)  , der selv kopier i nødvendigt antal for omdeling i XTRACON , 1. division og Brønshøj. 

Jørn Brandt (JB) omdeler i K41 Dagturnering. Henri Tolba omdeler i Solrød Skakklub

JB sender mail til alle holdledere og KSU/DSU-bestyrelse, samt omdeling ved holdkampe i uge 50.

FLS uddeler ved holdkamp mod Valby også i uge 50.

NPN ansvarlig for særlig invitation til Jens Ove Friis Nielsen samt andre GM’er og IM’er.

7. Hvidovre Avis/Hellbrandt trykkeri.

JB afleverer 2 gange to flasker rødvin med samt et kort med tak for året til Ole Mik - Hvidovre Avis og Janni Blohm - Hellbrandt Trykkeri.

Udgift for klubben 256 kr.

8. Skak for børn og unge.

Efterårssæsonen er nu afsluttet og der har i gennemsnit været 12 børn/unge hver tirsdag og vi kan forvente 3 unge piger 12 – 15 år, der vil begynde at gå til skak i klubben om aftenen i det nye år.

I henhold til beslutning på Generalforsamlingen, så er efterårssæsonen gennemført uden udgift for klubben og uden tilskud fra Hvidovre Kommune.

Vedrørende 2020 – forårssæsonen – så skal klubbens beslutning om ikke at ville bidrage økonomisk naturligvis respekteres.

Derfor skal følgende forsøges:

Der udarbejdes et økonomisk overslag/budget, som sendes til Lars Hørdum (Hvidovre Kommunes chef for Kultur og Fritidsforvaltningen) og der ønskes et møde, for at få en afklaring om der kan forventes støtte og i givet fald i hvilket niveau.

Hvis negativt, så artikel i Hvidovre Avis og med mulig støtte fra de politisk valgte.

Overslag budget for første halvår er på ca. 10.000 kr. og uden betaling fra børn/unge.

Jb. 29.11.19.

Referat af bestyrelsesmøde afholdt den tirsdag den 30. juli 2019.

Deltagere: 

Niels Peter Nielsen (NP) – Fleming Louw Sørensen (FS) – Bjarne Kildeskov (BK)– Erkan Bayhan (EB) og Jørn Brandt (JB)

Nedenfor er anført de punkter der blev diskuteret samt de trufne beslutninger, samt hvem der har ansvaret for udførelse.

1. Urmatch mod Damhus Skakklub

Urmatch mod Damhus er i år en hjemmekamp.

Erkan kontakter alle medlemmer og forespørger om de vil deltage – gøres så liste med deltagere er klar senest den 15. august.

Henri lægger tilmeldingsliste ind på Hjemmesiden.

NP har kontakt til formand Ernst M. Hansen og liste med deltagere fra Hvidovre sendes til Ernst M. Hansen senest den 23. august.

2. Juniortræning.

Ved Generalforsamlingen var det fremme, at vi ikke har fået nogen tilgang af nye medlemmer via Juniortræning.

Dette er korrekt og derfor blev det drøftet, om klubben skal fortsætte med denne aktivitet.

Hidtil har Hvidovre Kommune bidraget med op mod 50 % af udgifterne, men dette er ophørt fra og med 1. januar2019.

Ved træning hver anden tirsdag og med Viktor og Matt som instruktører og som aflønnes med 320 kr. per gang (Viktor – 180 kr. per time og i 1½ time plus Matt 50 kr. per gang) giver det på årsbasis en udgift – 30 tirsdage fra kl. 17.00 til kl. 18.30 – på 9.600 kr., hertil kommer to indrykninger i Hvidovre Avis 4.000 kr. total udgift på 13.600 kr.

Denne udgift kan ikke dækkes af klubben, hvorfor Hvidovre Kommune – Kultur & Fritidsforvaltningen (K&F) skal involveres.

NP har direkte kontakt til Lars Hørdum – chef for K & F – så NP aftaler møde og får afklaret om K & F vil afholde en væsentlig del af udgifterne.

BK redegjorde kort for de indtægter/udgifter vi har haft i forbindelse hermed og de stemmer overens med det med K & F aftalte.

BK afregner med Viktor for første halvår 2019.

Om Juniortræning fortsætter eller ophører, afhænger af NP’s møde med Lars Hørdum.

Mødet aftales i første halvdel af August.

3. Aktiv Sommer

Aktiviteten afsluttet for i år og alt materiel er afhentet i Avedøre og på Hovedbiblioteket.

JB aflever liste med deltagere til K & F June Bjarnø.

JB fremsender faktura til K& F og klubben får i år 3.500 kr. for aktiviteten.

JB orienter BK om hvornår beløbet forventes betalt.

Eneste udgift for klubben er 2 flasker vin til pensionister med flere der har deltaget.

Aktiviteten gentages næste år og her meldes Avedøre til, så de er med i den kommunikation Hvidovre Kommune udsender på skolernes intranet.

4. Klubmesterskab.

NP kom med følgende forslag til KM:

Eksempelvis: 18 deltagere inddeles efter rating i 3 indledende grupper og alle seedes.

Efter de indledende grupper sættes nr. 1 og 2 fra de tre grupper sammen i en grupper der herefter spiller om KM.

Nr. 3 og 4 fra de tre grupper spiller om førstepladsen i denne gruppe og ligeledes med nr. 5 og 6.

Alle får i de indledende grupper lov til at spille mod stærkere/svagere spillere, hvorimod de efterfølgende grupper er sammensat ud fra den øjeblikkelige spillestyrke.

Indskud blev fastsat til 100 kr.

NP’s forslag blev vedtaget.

5. Kalender frem til næste års Generalforsamling.

Hvidovre Skakklub

Sæson plan - efterår 2019 og forår 2020.

Dato

Aktivitet

Info

2019

06-aug

Sommer Grand Prix

13-aug

Sommer Grand Prix

20-aug

Sommer Grand Prix

27-aug

Urmatch mod Damhus

NPN kontakt med deltagerliste til Damhus

03-sep

Vagn

Diamantbryllup - kaffe og kage i klubben

10-sep

Slutspil

Træning for alle ved NPN

17-sep

Slutspil

Træning for alle ved NPN

24-sep

KM

Runde 1.

01-okt

Parti mellem NP og FS

Der kommenteres skiftevis i tilskuerlokalet

08-okt

KM

Runde 2.

15-okt

Efterårsferie

LUKKET

22-okt

KM

Runde 3.

29-okt

Holdkampe

05-nov

Slutspil

Træning for alle ved NPN

12-nov

KM

Runde 4.

19-nov

Holdkampe

26-nov

KM

Udsatte partier

03-dec

KM

Runde 5.

10-dec

Holdkampe

17-dec

Juleafslutning

07-jan

Nytårskur

14-jan

Holdkampe

21-jan

KM

Runde 6. 1'e runde i Slutspillet

28-jan

KM

Runde 7.

04-feb

Holdkampe

11-feb

KM

Runde 8.

18-feb

KM

Runde 9.

25-feb

Holdkampe

03-mar

KM

Udsatte partier

10-mar

KM

Runde 10.

17-mar

Vestvold

24-mar

Vestvold

31-mar

Holdkampe (fællesafslutning)?

07-apr

Påske

14-apr

Klubmesterskabet i hurtigskak

21-apr

Klubmesterskabet i hurtigskak

28-apr

Klubmesterskabet i hurtigskak

05-maj

12-maj

Lynmesterskabet

19-maj

26-maj

Generalforsamling

NP kontakter Vestvold og giver besked om datoer.

6. Høstfest Avedøre

Alle der har lyst at hjælpe til, henvender sig til NP.

NP redigerer folder for arrangementet.

7. Holdskak i KSU-regi.

Klubbens ambition for den kommende sæson er to 8-mands hold og et 4-mandshold.

Referent: JB

E

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 12. marts kl 18.15

Til stede: Palle, Jørn, Erkan, Henri, Niels Peter, Bjarne K, Flemming, samt som inviteret i anledning af hans hverv ved Jyske Bank turneringen Jan Bauner.

1)​Aktiviteter i nærmeste fremtid

Vestvold 1. og 8. april_ Tllmelding: Henri sender mail ud med tilmelding og sætter holdene.

Hurtigskak _ Klubmesterskabet: Palle sørger for turneringstabel og tilmelding

Lynmesterskabet_ 14/5 flyttes til 21/5, og Palle sørger for turneringstabel og tilmelding

2)​Holdafslutning den 30.marts. Hvordan gør vi mht 1. og 2.holdets opstilling?

Jan eller Niels Peter deltager på andetholdet, ellers normal opstilling.

3)​ Kontingent - hvem mangler 1.kvartal 2019? Hvordan kommer vi efter dem?

Bjarne meddelte, at der er få restancer. De blev gennemgået og der er aftaler omkring de fleste.

4)​Generalforsamling i slutningen af maj

_vedtægtsændringer: Jørn sender en mail til bestyrelsen i løbet af nogle dage med den ønskede ordlyd, og han udformer i øvringt en liste over forslag til, hvem der skal præmieres

5)​Regnskabet for 2018

Der arbejdes på det, så det kan være klar til udsendelse i midten af april.

6)​Planlægning af Jyske Bank.

Jørn havde udarbejdet en plan, der godkendtes som helhed. Planen indeholder lokaler, hjælpere, materiel, , økonomi, forslag til salgspriser, samt annoncering. Vi skal gerne have ydersligere hjælpere, og så vil Jørn udarbejde en vagtplan. Vedrørende indskud: Bjarne tjekker indbetalingerne et par dage før, og sammen med Palle sendes mail til skyldnere om, at de enten skal dokumentere indbetaling eller betale en time før første runde. Bjarne vil så sidde klar med kassen.

Erkan kan være hjælper for Jan som dommer om fredagen. Lørdag og søndag kan andre, være Jans assistenter. Vi må lige se på deltagerantallet, før vi tager endelig stilling til hvem og hvor mange.

NP skal snarest (gerne i weekenden) spørge KSU om lån af ure og brætter. Vi har knap 30 funktionsdygtige ure, men skal altså forhåbentlig låne nogle for at matche deltagerantallet. Desuden skal der jo aftales omkring livebrætter.

7)​Eventuelt_ Kulturtoget:

NP meddelte, at klubben modtager godt 400 kr. pga Arne Walthers og Bjarnes hjælp ved kulturtogsarrangement. Desuden fik NP bestyrelsens godkendelse til at stemme for Hvidovre Skakklub ved Kulturtogets kommende generalforsamling.

Referent: Flemming

Referat fra bestyrelsesmøde den 18. december 2018

Til stede: JB (Jørn Brandt), NP (Niels-Peter), SA (Steen Andersen), HT(Henri Tolba), EB(Erkan Bayhan), BK(Bjarne kildeskov og FS (Flemming Sørensen)

1) Kalender for foråret 2019. Kladde fra FS blev godkendt med diverse ændringer, heraf vigtigst, at Jyske Bank EMT afvikles fredag til lørdag den 5-7. april 2019.

2) Juleafslutning. Forberedelserne var i fuld gang.

3) Nytårskur lørdag den 26/1 kl 13: BK og HT står for arrangementet. Prisen sættes til 50 kr. pr. deltager. Her får man smørrebrød og op til 3 vand/øl. BK og HT beslutter, hvor maden skal komme fra.

4) Er kassererskiftet gået igennem - og er der søgt sponsorstøtte fra Jyske Bank? BK meddelte at kassererskiftet afventer bestyrelsesmedlemmernes elektroniske underskrifter. Forudsætningen er, at Palle sender underskriftsdokumenterne fra klubbens hovedmail videre til vore personlige mails.

JB har søgt sponsorstøtte for 2018 hos Jyske Bank og vil søge for 2019, så snart Jyske Bank EMT- indbydelserne er ude.

5) Fordeling af opgaver i forbindelse med aktiviteter i 2019.

Nytårskur: BK og HT

Hurtigmesterskabet og Lynmesterskabet: EB

Jyske Bank: NP

Udarbejdelse af liste med åbne- lukkevagter på spilledagene: FS

6) Til generalforsamlingen skal vælges ny formand. Alle overvejer hvem, der kan være kandidat.

7) Invitation fra Folkeoplysningsteamet den 17/1 2019 – Hvem vil møde?

FS videresender invitationen til JB, som vender tilbage med, om han kan møde.

8) Præmier til klubturneringen.

Kriterier for ratingpræmier er ikke præciseret. Deltagerne deles op i 3 grupper efter rating, og Henri definerer, hvor skellene helt præcis skal gå. De to laveste grupper vil så kunne få ratingpræmie. Der loves også en flaske rødvin til nr. 3 i hver af grupperne – placering her bestemmes af eventuel korrektionsberegning.

9) Jyske Bank? Punktet er færdigbehandlet under de andre punkter.

10) Børneskak: JB forslår, at skak for unge begrænses til kl. 18-19. Det nuværende tilbud har i for høj grad været brugt til gratis ekstra dagpleje for meget små børn, og sigtet med begrænsningen er at målrette tilbuddet til dem, der faktisk vil spille skak. Forslaget blev vedtaget.

11) Eventuelt. JB har sørget for, at der er uddelt gaver til dem, der har ydet klubben støtte i 2018.

Referent Flemming Louv Sørensen​

Referat Bestyrelsesmøde  –  6.marts 2018

Dagsorden:

1 Status KM 2018 og holdturnering

Klubmesterskabet kører fint.

Ærgerligt at Erol og Mathias har trukket sig. Sidstnævnte melder sig måske ud af klubben.

Som det ser ud nu rykker både 2. og 3. hold rykker ned i 4.række fra næste sæson.

2 Skak for børn og unge ved Jørn Brandt

Alt går som det skal! Jørn er meget tilfreds.

De juniorer som er meldt ind i klubben skal der kræves kontingent af.

Det kører til sommer (12.juni er sidste gang)

Næste sæson bliver på andre konditioner: fx fra 18-19….

3 Ny kasserer.

Palle kan du spørge klubbens medlemmer om der er en som har lyst?

Palle har opkrævet kontingenter og har lavet status.
Mathias, Frank, Julius, Svend. Palle ringer Børge.
Jørn snakker med Svend og drager en konklusion.

4 Bestyrelsesmedlemmer.

Rasmus har mistet interessen for skak pga. doktorafhandlingen. Rasmus melder sig ud.

5 Konklusion på senior DM 2018 ved Flemming

Flemming beretter at det gik glimrende.

Vi får et par tusind kroner fra overskuddet. Eneste problem var lys.

Skal vi sige ja tak til dm i hurtigskak i efteråret?

Hvis ja så skal vi have 8-10 mænd til de praktiske.

6 Kasserer. regnskab, kontingent. Nye medlemmer

Palle har ikke tid. Flemming har ikke lyst. Henrik Frederiksen er måske en mulighed.

7 aktiv sommer

Vi får en henvendelse fra Hvidovre kommune og så skal vi afgøre om vi vil deltage eller ej.

8 nytårskur

Vi afholder det i klubben. Vi laver en tilmeldingslisten. Hvis der ikke er nok tilmeldte tager vi ud og spiser på en restaurant. Erkan og Flemming aftaler mad og det bliver buffet. Til ca. 150 pr. næse


9 evt.

Niels Petersen melder sig i HvS. Velkommen til ham.
Vi skal stille krav til spillere, man må ikke kun spille holdkamp, men derimod også deltage i fællesarrangementer.

2 afbud til 17.marts vi ordner holdopstillingen.

Vi er ikke ajour med sponsorpenge fra Jyske Penge.

Palle undersøger om vi er bagud med sponsorpengene.

Mvh. Erkan

_________________________________________________________________

Referat Bestyrelsesmøde 16. August 2017 – kl. 17.00

Til stede: Erkan, Flemming, Rasmus, Steen, Palle, Henri

Ikke tilstede: ingen

Dagsorden
1. Evaluering på sommergrandprix

Det har fungeret glimrende.

Fungerer fint fordi Bjarne Håkansson har overtaget Sommer Grand Prix.

Sjovt og hyggeligt - skal helt sikkert fortsættes.


2. Urmatch – Status.
Palle H. har fået en henvendelse fra Ernst Mader fra Damhus 

,der spørger om hvor mange ,der tilmelder sig.

Erkan kontakter medlemmerne i tiden op til.

Hvordan fungerer nemtilmelding? Skal vi abonnere på servicen?
Nemtilmeld har fungeret fint i gratisperioden, men vi ønsker ikke at abonnere , da vi har et eksisterende system, som fungerer udmærket!

Men i fremtiden er det en genovervejelse værd.


3. Kasserer – økonomi – kontingent.
Palle i dialog med Jyske Bank.

Kassererskift er stadig ikke på sin plads, men vi håber det går i orden. Vi venter med at rykke medlemmer for kontingent til sæsonen for alvor kommer i gang igen.

4. Efterårsturneringen.
dd er der få deltagere.

Evt. Ændre EfterårsTurneringen til ”spil når du vil”.

Skæbnen for efterårsturneringen vil blive afgjort efter urmatchen.


5. Jyske Bank. Peter Stuhr har henvendt sig – skal vi rykke vores EMT?

Vi fastholder datoen. Erkan skriver en mail til Peter Stuhr og forklarer situationen.

6. evt.
Jørn Brandt (JB) har ordnet det med promovering af klubben, skærmene og posters. Flot arbejde af JB.
Rasmus skal i gang med dommerkursus.

Thorbjørn Bromann spørger os om vi igen i år er interesserede i at hjælpe dansk skoleskak.

Erkan og Palle kommer i hvert fald.

Flemming: problem med åbning/lukning af lokaler.

Flemming laver et udkast til åbne/lukke vagt. Henri og Peter udstyres med nøgler til klubben.​​

Generalforsamling

Hvidovre Skakklub 29. maj 2018

Generalforsamling

Hvidovre Skakklub 30. maj 2017

1. Dirigent: Bjarne Håkansson enstemmigt valgt

a. Konstaterede, at GF var indkaldt rettidigt

b. Bemærkede, at dagsorden til forsamlingen manglede

2. Referent: Palle Halkier Jørgensen

3. Formandens beretning ved Rasmus Hvidberg:

Formandens beretning (Rasmus)

 HvS for sæsonen 2016/2017, d. 30 Maj 2017

- Kære medlemmer af Hvidovre Skakklub

Hvidovres Skakklub for sæson 2016/2017 er ved at være ovre, vi har kun et få par klubaftener tilbage før vi alle går på sommerferie. Meget er sket i klubben det sidste år, både fremgang, men også tilbagegang.

- I forhold til medlemstal er vi forblevet cirka det samme, som for et år siden. Vi har haft et par udmeldelser af klubben, men grundet vores nye unge medlemmer, kan vi fortsat være en af landets større klubber med ca. 40 medlemmer (38).

- På trods af at klubben har mange medlemmer, har vi et problem med fremmødet til klubbens arrangementer, primært klubaftener. Dette var også et problem i forrige sæson. Bestyrelsen skal selvfølgelig gøre sit til at informere og indkalde til arrangementer, men klubbens medlemmer må også selv regne med at have et ansvar for klubbens velfærd. Jeg vil gerne rose de medlemmer der kommer tirsdag efter tirsdag, det er rart at se.

- I denne sæson har klubben afholdt 4 klubturneringer.

Hvidovre Klubmesterskab, med 20 deltagere. Vinderen, og ny klubmester blev Flemming Louv Sørensen. Gruppe 2 blev vundet af Jørn Brandt, og gruppe 3 blev vundet af Martin Vædele Egdal. Især Martin og Matt har vist sig som fremtidige elitespillere i Hvidovre Skakklub, og vi glæder os til at se hvor de er om nogle år.

Hvidovre Hurtigmesterskab, med 16 deltagere, hvor vi havde et par deltagere udefra også. Vinderren, og klub hurtigmester blev Erkan Bayhan. Hvidovre skakklubs bedste repærsenterede medlemmer i nederste præmiegruppe blev Erol Taskiran og Peter Iversen.

Hvidovre Lynskakmesterskab, også med 16 deltagere. Bedste placerede HvS medlmmer var Erol Taskiran og Arne Walther Larsen. Erik Friberg og Bjarne Håkansson blev bedst placerde HvS medlemmer i nederste gruppe.

Hvidovre skakklubs Efterårsturnering, med 10 deltagere. Vinder blev Mohammed Zewain med 4 point af 5 mulige.

10 deltagere til en klubturnering, som ellers har tre gange så mange aktive medlemmer er ikke noget man kan prale af. Der manglede også repræsentanter fra klubbens stærkeste spillere. En forhåbning om flere deltagere i fremtiden eksisterer hos mig.

Vi har i år ikke afholdt Jyske Bank EMT, da vi var en hel ny sammensætning i bestyrelsen, og derfor manglede der lidt rutine og overskud til at planlægge en stor turnering som den. Vi håber dog stærkt med at afholde Jyske Bank EMT i den kommende sæson.

- Den årlige urmatch mod Damhus skakklub blev igen i år vundet af Hvidovre med en score på 10-6, hvilket nu betyder vi har en føring på 2 i den overordnede score.

- I år var det vores tur til at arrangere og afholde Vestvold turneringen, som er en hold-hurtig-hyggeturnering. Arrangementet gik godt, og stemningen var høj.

Desuden blev vinderholdet af turneringen HvS 1. Hold, bestående af:

Flemming Sørensen

Erkan Bayhan

Kristian Rasmussen

Arne Walther Larsen

Brøndby’s 1. Hold endte på en 2. Plads. 

Vores 3. Hold nuppede 3 pladsen i turneringen, flot klaret af:

Torben Madsen

Bjarne Kildeskov

Michael Jen Knudsen

Jørn Brandt

En flot indsats af alle 4 hold som Hvidovre var repræsenteret med, og en stor tak til Palle H. Jørgensen for at få arrangeret turneringen, lægge runder og alt det der skulle gøres.

- Igen i år har Hvidovre Skakklub stillet med 3 8-mandshold i KSU’s holdturnering. I år er det gået lettere med at få reserver ind på holdene, da alle 3 hold ikke skulle spille samtidig hver spillerunde.

I Mesterrækken formåede Hvidovre’s 1. Hold at sikre sig en 4. Plads ud af 8 hold, hvilket sikrer en plads i rækken til næste sæson. En udmærket præstation.

2. Holdet startede sæsonen flot med 2 sejre på 6½-1½, men resultaterne derefter var ikke tilstrækkelige til at vinde rækken. Holdet sluttede på en 5. Plads af 7, dog nok til at beholde holdet i rækken.

3. Holdet startede også stærkt, med 2 sejre på 5-3, men måtte ligesom 2. Holdet se nederlag i runderne derefter. Det resulterede i at 3. Holdet sluttede holdturneringen på en 3. Plads af 4 i 3. Række.

Det vil sige at vi næste år vil have hold i samme rækker som vi har haft denne og sidste sæson. Præstationen var mere stabil end sidste år, hvor 2. Holdet måtte rykke ned, og 3 holdet vandt deres række og rykkede op.

- D. 25 april afholdte klubben en simultan med IM Thorbjørn Bromann. Først spillede de unge fra 16-18. Nogle af drengene spillede flotte partier, og de fik et batteri som præmie. Klubben spillede også med Thorbjørn om aftenen, efter en interessant kort forelæsning. Kristian Rasmussen sikrede at klubben kom på resultattavlen med en remis. Resten af medlemmerne kæmpede, men måtte se sig tabt efter hård kamp.

- Igen i år har Hvidovre Skakklub afhold Aktiv Sommer i samarbejde med Hvidovre Kommune, som et tilbud til unge folkeskoleelever i Hvidovre Kommune. Det forløb med en spilledag om ugen hen over 4 uger. 

En stor tak til instruktørerne / frivillige medlemmer fra HvS.

- Efter korrespondance med Hvidovre kommune, er det lykkedes os at få opstartet et undervisningstilbud for unge skakinteresserede i Hvidovre. En stor tak skal lyde til Jørn Brandt for det enorme arbejde han har gjort for at få stablet dette på benene. Siden Januar har Viktor og Rasmus (mig) hver tirsdag undervist ca. 25 skak-glade børn i 2 timer, fra 16.00 til 18.00

Fremmødet har været over alt forventet, og børnene kommer igen og igen. Vi håber på at kunne køre videre med projektet efter sommerferien.

Tak for en god sæson

​​

Webmaster: Henri Tolba

Dirigent: Bjarne Håkansson

Lynskakmester 2016:

1. Erol Taskiran 5/9

2. Arne Walther Larsen 5/9

3. Bjarne Håkansson 4/9

Hurtig Skakmester 2017:

1. Erkan Bayhan 7/9

2. Arne Walther Larsen 6,5/9

3. Bjarne Kildeskov / Flemming L Sørensen 5/9

Klubmesterskab 2017:

Gruppe A

1. Flemming L Sørensen 4/5

2. Erkan Bayhan / Erol Taskiran 3,5/5

Gruppe B

1. Jørn Brandt 3,5/5

2. Arne Rasmussen / Bjarne Kildeskov / Zygmunt Hartman / Svend Sejersen 2,5/5

Gruppe C

1. Martin Vædele 5/5

2. Vagn Jensen / Ejlif Trier Hansen / Matt han 3/5

Holdskak 2016/17:

Hold 1

● Topscorer: Erkan Bayhan 4,5/6

● Holdleder: Erkan Bayhan

Hold 2

● Topscorer: Mohammed Zewain 4/6

● Holdleder: Palle Halkier Jørgensen

Hold 3

● Topscorer: Jørn Brandt / Bjarne Håkansson / Zygmunt Hartman 3,5/6

● Holdleder: Jørn Brandt

Vestvold Turneringen:

HvS Hold 1 vandt med 19,5 af 24 mulige

● Flemming L Sørensen

● Erkan Bayhan

● Kristian Rasmussen

● Arne Walther Larsen

Brøndby Hold 1 blev nummer 2 med 14,5

HvS Hold 3 blev nummer 3 med 13,0

● Torben Madsen

● Bjarne Kildeskov

● Michael Jen Knudsen

● Jørn Brandt

4. Regnskab 2016 blev fremlagt af Palle Halkier Jørgensen

a. Jørn Brandt spurgte ind til sponsorat fra Jyske Bank 2016/17. Jyske Bank er ikke blevet faktureret endnu. Der skal sendes en faktura til Sten Givard.

b. Det skal undersøges om printer patron til Bjarne Håkansson er blevet fratrukket i omsætning af ølsalg.

5. Valg til bestyrelsen

a. Rasmus Hvidberg fratræder som formand. Bestyrelsen indstiller Erkan Bayhan som formand. Erkan blev enstemmigt valgt.

b. Erkan Bayhan fratræder som kasserer. Bestyrelsen indstiller Palle Halkier Jørgensen som kasserer. Palle blev enstemmigt valgt.

c. Bestyrelsen indstillede Flemming Louv Sørensen til bestyrelsen. Flemming blev enstemmigt valgt.

6. Evt.

a. Jørn Brandt bad om hjælp til at registrere unge spillere om tirsdagen

i. Arne W Larsen

ii. Bjarne Håkansson

b. Arne W Larsen ønskede en aktivitetskalender til alle medlemmer

c. Henri Tolba foreslog at der blev arrangeret en turnering a la Solrød, hvor det er muligt at melde fra til runder.

d. Bjarne Håkansson ønskede et print af Sommer Grand Prix til klubben

e. Flemming spurgte ind til manglende medlemmer i klubben på klubaftener. Foreslog turneringer på tværs af rating/styrke dog uden at turneringerne rates, så stærke spillere ikke risikerer rating point.

f. Bjarne Håkansson nævnte at vedtægterne skal opdateres. 

Bjarne H tilbød at lave et udkast til nye vedtægter

g. Der blev udleveret præmier for medlemmernes indsats i løbet af sæsonen.

​​Hvidovre Skakklub

​​Hvidovre Enghavevej 2

2650 Hvidovre

Vil du være med?

​Meld dig ind her

Sponsorer

Tlf. 89 89 05 00​​

Facebook​

​Kontakt os​

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt