Referater​

Referat Bestyrelsesmøde  –  6.marts 2018

Dagsorden:

1 Status KM 2018 og holdturnering

Klubmesterskabet kører fint.

Ærgerligt at Erol og Mathias har trukket sig. Sidstnævnte melder sig måske ud af klubben.

Som det ser ud nu rykker både 2. og 3. hold rykker ned i 4.række fra næste sæson.

2 Skak for børn og unge ved Jørn Brandt

Alt går som det skal! Jørn er meget tilfreds.

De juniorer som er meldt ind i klubben skal der kræves kontingent af.

Det kører til sommer (12.juni er sidste gang)

Næste sæson bliver på andre konditioner: fx fra 18-19….

3 Ny kasserer.

Palle kan du spørge klubbens medlemmer om der er en som har lyst?

Palle har opkrævet kontingenter og har lavet status.
Mathias, Frank, Julius, Svend. Palle ringer Børge.
Jørn snakker med Svend og drager en konklusion.

4 Bestyrelsesmedlemmer.

Rasmus har mistet interessen for skak pga. doktorafhandlingen. Rasmus melder sig ud.

5 Konklusion på senior DM 2018 ved Flemming

Flemming beretter at det gik glimrende.

Vi får et par tusind kroner fra overskuddet. Eneste problem var lys.

Skal vi sige ja tak til dm i hurtigskak i efteråret?

Hvis ja så skal vi have 8-10 mænd til de praktiske.

6 Kasserer. regnskab, kontingent. Nye medlemmer

Palle har ikke tid. Flemming har ikke lyst. Henrik Frederiksen er måske en mulighed.

7 aktiv sommer

Vi får en henvendelse fra Hvidovre kommune og så skal vi afgøre om vi vil deltage eller ej.

8 nytårskur

Vi afholder det i klubben. Vi laver en tilmeldingslisten. Hvis der ikke er nok tilmeldte tager vi ud og spiser på en restaurant. Erkan og Flemming aftaler mad og det bliver buffet. Til ca. 150 pr. næse


9 evt.

Niels Petersen melder sig i HvS. Velkommen til ham.
Vi skal stille krav til spillere, man må ikke kun spille holdkamp, men derimod også deltage i fællesarrangementer.

2 afbud til 17.marts vi ordner holdopstillingen.

Vi er ikke ajour med sponsorpenge fra Jyske Penge.

Palle undersøger om vi er bagud med sponsorpengene.

Mvh. Erkan

_________________________________________________________________

Referat Bestyrelsesmøde 16. August 2017 – kl. 17.00

Til stede: Erkan, Flemming, Rasmus, Steen, Palle, Henri

Ikke tilstede: ingen

Dagsorden
1. Evaluering på sommergrandprix

Det har fungeret glimrende.

Fungerer fint fordi Bjarne Håkansson har overtaget Sommer Grand Prix.

Sjovt og hyggeligt - skal helt sikkert fortsættes.


2. Urmatch – Status.
Palle H. har fået en henvendelse fra Ernst Mader fra Damhus 

,der spørger om hvor mange ,der tilmelder sig.

Erkan kontakter medlemmerne i tiden op til.

Hvordan fungerer nemtilmelding? Skal vi abonnere på servicen?
Nemtilmeld har fungeret fint i gratisperioden, men vi ønsker ikke at abonnere , da vi har et eksisterende system, som fungerer udmærket!

Men i fremtiden er det en genovervejelse værd.


3. Kasserer – økonomi – kontingent.
Palle i dialog med Jyske Bank.

Kassererskift er stadig ikke på sin plads, men vi håber det går i orden. Vi venter med at rykke medlemmer for kontingent til sæsonen for alvor kommer i gang igen.

4. Efterårsturneringen.
dd er der få deltagere.

Evt. Ændre EfterårsTurneringen til ”spil når du vil”.

Skæbnen for efterårsturneringen vil blive afgjort efter urmatchen.


5. Jyske Bank. Peter Stuhr har henvendt sig – skal vi rykke vores EMT?

Vi fastholder datoen. Erkan skriver en mail til Peter Stuhr og forklarer situationen.

6. evt.
Jørn Brandt (JB) har ordnet det med promovering af klubben, skærmene og posters. Flot arbejde af JB.
Rasmus skal i gang med dommerkursus.

Thorbjørn Bromann spørger os om vi igen i år er interesserede i at hjælpe dansk skoleskak.

Erkan og Palle kommer i hvert fald.

Flemming: problem med åbning/lukning af lokaler.

Flemming laver et udkast til åbne/lukke vagt. Henri og Peter udstyres med nøgler til klubben.​​

Generalforsamling

Hvidovre Skakklub 29. maj 2018

Generalforsamling

Hvidovre Skakklub 30. maj 2017

1. Dirigent: Bjarne Håkansson enstemmigt valgt

a. Konstaterede, at GF var indkaldt rettidigt

b. Bemærkede, at dagsorden til forsamlingen manglede

2. Referent: Palle Halkier Jørgensen

3. Formandens beretning ved Rasmus Hvidberg:

Formandens beretning (Rasmus)

 HvS for sæsonen 2016/2017, d. 30 Maj 2017

- Kære medlemmer af Hvidovre Skakklub

Hvidovres Skakklub for sæson 2016/2017 er ved at være ovre, vi har kun et få par klubaftener tilbage før vi alle går på sommerferie. Meget er sket i klubben det sidste år, både fremgang, men også tilbagegang.

- I forhold til medlemstal er vi forblevet cirka det samme, som for et år siden. Vi har haft et par udmeldelser af klubben, men grundet vores nye unge medlemmer, kan vi fortsat være en af landets større klubber med ca. 40 medlemmer (38).

- På trods af at klubben har mange medlemmer, har vi et problem med fremmødet til klubbens arrangementer, primært klubaftener. Dette var også et problem i forrige sæson. Bestyrelsen skal selvfølgelig gøre sit til at informere og indkalde til arrangementer, men klubbens medlemmer må også selv regne med at have et ansvar for klubbens velfærd. Jeg vil gerne rose de medlemmer der kommer tirsdag efter tirsdag, det er rart at se.

- I denne sæson har klubben afholdt 4 klubturneringer.

Hvidovre Klubmesterskab, med 20 deltagere. Vinderen, og ny klubmester blev Flemming Louv Sørensen. Gruppe 2 blev vundet af Jørn Brandt, og gruppe 3 blev vundet af Martin Vædele Egdal. Især Martin og Matt har vist sig som fremtidige elitespillere i Hvidovre Skakklub, og vi glæder os til at se hvor de er om nogle år.

Hvidovre Hurtigmesterskab, med 16 deltagere, hvor vi havde et par deltagere udefra også. Vinderren, og klub hurtigmester blev Erkan Bayhan. Hvidovre skakklubs bedste repærsenterede medlemmer i nederste præmiegruppe blev Erol Taskiran og Peter Iversen.

Hvidovre Lynskakmesterskab, også med 16 deltagere. Bedste placerede HvS medlmmer var Erol Taskiran og Arne Walther Larsen. Erik Friberg og Bjarne Håkansson blev bedst placerde HvS medlemmer i nederste gruppe.

Hvidovre skakklubs Efterårsturnering, med 10 deltagere. Vinder blev Mohammed Zewain med 4 point af 5 mulige.

10 deltagere til en klubturnering, som ellers har tre gange så mange aktive medlemmer er ikke noget man kan prale af. Der manglede også repræsentanter fra klubbens stærkeste spillere. En forhåbning om flere deltagere i fremtiden eksisterer hos mig.

Vi har i år ikke afholdt Jyske Bank EMT, da vi var en hel ny sammensætning i bestyrelsen, og derfor manglede der lidt rutine og overskud til at planlægge en stor turnering som den. Vi håber dog stærkt med at afholde Jyske Bank EMT i den kommende sæson.

- Den årlige urmatch mod Damhus skakklub blev igen i år vundet af Hvidovre med en score på 10-6, hvilket nu betyder vi har en føring på 2 i den overordnede score.

- I år var det vores tur til at arrangere og afholde Vestvold turneringen, som er en hold-hurtig-hyggeturnering. Arrangementet gik godt, og stemningen var høj.

Desuden blev vinderholdet af turneringen HvS 1. Hold, bestående af:

Flemming Sørensen

Erkan Bayhan

Kristian Rasmussen

Arne Walther Larsen

Brøndby’s 1. Hold endte på en 2. Plads. 

Vores 3. Hold nuppede 3 pladsen i turneringen, flot klaret af:

Torben Madsen

Bjarne Kildeskov

Michael Jen Knudsen

Jørn Brandt

En flot indsats af alle 4 hold som Hvidovre var repræsenteret med, og en stor tak til Palle H. Jørgensen for at få arrangeret turneringen, lægge runder og alt det der skulle gøres.

- Igen i år har Hvidovre Skakklub stillet med 3 8-mandshold i KSU’s holdturnering. I år er det gået lettere med at få reserver ind på holdene, da alle 3 hold ikke skulle spille samtidig hver spillerunde.

I Mesterrækken formåede Hvidovre’s 1. Hold at sikre sig en 4. Plads ud af 8 hold, hvilket sikrer en plads i rækken til næste sæson. En udmærket præstation.

2. Holdet startede sæsonen flot med 2 sejre på 6½-1½, men resultaterne derefter var ikke tilstrækkelige til at vinde rækken. Holdet sluttede på en 5. Plads af 7, dog nok til at beholde holdet i rækken.

3. Holdet startede også stærkt, med 2 sejre på 5-3, men måtte ligesom 2. Holdet se nederlag i runderne derefter. Det resulterede i at 3. Holdet sluttede holdturneringen på en 3. Plads af 4 i 3. Række.

Det vil sige at vi næste år vil have hold i samme rækker som vi har haft denne og sidste sæson. Præstationen var mere stabil end sidste år, hvor 2. Holdet måtte rykke ned, og 3 holdet vandt deres række og rykkede op.

- D. 25 april afholdte klubben en simultan med IM Thorbjørn Bromann. Først spillede de unge fra 16-18. Nogle af drengene spillede flotte partier, og de fik et batteri som præmie. Klubben spillede også med Thorbjørn om aftenen, efter en interessant kort forelæsning. Kristian Rasmussen sikrede at klubben kom på resultattavlen med en remis. Resten af medlemmerne kæmpede, men måtte se sig tabt efter hård kamp.

- Igen i år har Hvidovre Skakklub afhold Aktiv Sommer i samarbejde med Hvidovre Kommune, som et tilbud til unge folkeskoleelever i Hvidovre Kommune. Det forløb med en spilledag om ugen hen over 4 uger. 

En stor tak til instruktørerne / frivillige medlemmer fra HvS.

- Efter korrespondance med Hvidovre kommune, er det lykkedes os at få opstartet et undervisningstilbud for unge skakinteresserede i Hvidovre. En stor tak skal lyde til Jørn Brandt for det enorme arbejde han har gjort for at få stablet dette på benene. Siden Januar har Viktor og Rasmus (mig) hver tirsdag undervist ca. 25 skak-glade børn i 2 timer, fra 16.00 til 18.00

Fremmødet har været over alt forventet, og børnene kommer igen og igen. Vi håber på at kunne køre videre med projektet efter sommerferien.

Tak for en god sæson

​​

Webmaster: Henri Tolba

Dirigent: Bjarne Håkansson

Lynskakmester 2016:

1. Erol Taskiran 5/9

2. Arne Walther Larsen 5/9

3. Bjarne Håkansson 4/9

Hurtig Skakmester 2017:

1. Erkan Bayhan 7/9

2. Arne Walther Larsen 6,5/9

3. Bjarne Kildeskov / Flemming L Sørensen 5/9

Klubmesterskab 2017:

Gruppe A

1. Flemming L Sørensen 4/5

2. Erkan Bayhan / Erol Taskiran 3,5/5

Gruppe B

1. Jørn Brandt 3,5/5

2. Arne Rasmussen / Bjarne Kildeskov / Zygmunt Hartman / Svend Sejersen 2,5/5

Gruppe C

1. Martin Vædele 5/5

2. Vagn Jensen / Ejlif Trier Hansen / Matt han 3/5

Holdskak 2016/17:

Hold 1

● Topscorer: Erkan Bayhan 4,5/6

● Holdleder: Erkan Bayhan

Hold 2

● Topscorer: Mohammed Zewain 4/6

● Holdleder: Palle Halkier Jørgensen

Hold 3

● Topscorer: Jørn Brandt / Bjarne Håkansson / Zygmunt Hartman 3,5/6

● Holdleder: Jørn Brandt

Vestvold Turneringen:

HvS Hold 1 vandt med 19,5 af 24 mulige

● Flemming L Sørensen

● Erkan Bayhan

● Kristian Rasmussen

● Arne Walther Larsen

Brøndby Hold 1 blev nummer 2 med 14,5

HvS Hold 3 blev nummer 3 med 13,0

● Torben Madsen

● Bjarne Kildeskov

● Michael Jen Knudsen

● Jørn Brandt

4. Regnskab 2016 blev fremlagt af Palle Halkier Jørgensen

a. Jørn Brandt spurgte ind til sponsorat fra Jyske Bank 2016/17. Jyske Bank er ikke blevet faktureret endnu. Der skal sendes en faktura til Sten Givard.

b. Det skal undersøges om printer patron til Bjarne Håkansson er blevet fratrukket i omsætning af ølsalg.

5. Valg til bestyrelsen

a. Rasmus Hvidberg fratræder som formand. Bestyrelsen indstiller Erkan Bayhan som formand. Erkan blev enstemmigt valgt.

b. Erkan Bayhan fratræder som kasserer. Bestyrelsen indstiller Palle Halkier Jørgensen som kasserer. Palle blev enstemmigt valgt.

c. Bestyrelsen indstillede Flemming Louv Sørensen til bestyrelsen. Flemming blev enstemmigt valgt.

6. Evt.

a. Jørn Brandt bad om hjælp til at registrere unge spillere om tirsdagen

i. Arne W Larsen

ii. Bjarne Håkansson

b. Arne W Larsen ønskede en aktivitetskalender til alle medlemmer

c. Henri Tolba foreslog at der blev arrangeret en turnering a la Solrød, hvor det er muligt at melde fra til runder.

d. Bjarne Håkansson ønskede et print af Sommer Grand Prix til klubben

e. Flemming spurgte ind til manglende medlemmer i klubben på klubaftener. Foreslog turneringer på tværs af rating/styrke dog uden at turneringerne rates, så stærke spillere ikke risikerer rating point.

f. Bjarne Håkansson nævnte at vedtægterne skal opdateres. 

Bjarne H tilbød at lave et udkast til nye vedtægter

g. Der blev udleveret præmier for medlemmernes indsats i løbet af sæsonen.

​​Hvidovre Skakklub

​​Hvidovre Enghavevej 2

2650 Hvidovre

Vil du være med?

​Meld dig ind her

Sponsorer

Facebook​

​Kontakt os​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt