​AF: JACOB CARSTENSEN

(resultater 19-20)

og vi skal til at tænke på næste sæson 20/21. 

Et par vigtige deadlines for klubberne:

Tilmeldingsfrist for hold: 26. september 2020

Tidsfrist for styrkeliste: 10. oktober 2020 

(Der åbnes først for muligheden for at lave styrkelister, når den nye holdturneringsleder er fundet)

Programmet med alle datoer forventes offentliggjort senest 3. oktober 2020

Runderne i KSUs holdturnering spilles i følgende uger:


Uge 44: 26.-29. oktober 2020
Uge 47: 16.-19. november 2020
Uge 50: 7.- 10. december 2020
Uge 3: 18.- 21. januar 2021
Uge 6: 8.- 11. februar 2021
Uge 9: 1.- 4. marts 2021


Fællesafslutningen bliver en lørdag i marts, sandsynligvis 20. marts 2021 på Tapeten i Ballerup. Hold, som ikke ønsker at deltage i fællesafslutning kan spille kampene forud.

En markant regelændring til den nye sæson er:

8. Anvendelse af spillere og reserver
8b: En spiller må gerne deltage i KSUs klubholdturnering for en klub og samtidig være spiller i divisionsturneringen for en anden klub.
Ingen spiller må dog samtidig deltage i KSUs klubholdturnering for flere klubber.

Et par forslag om andre ændringer er modtaget og overvejes.

Turneringskomitéen

Ej fundet!


Ved klager over afgørelser af holdturneringslederen, så kontaktes først holdturneringslederen: holdturnering@ksu.dk

​​

1.  runde resultater

Instruks for kampledere i KSUs klubholdturnering

1: Til at lede kampen skal der udpeges en kampleder, som bør være i besiddelse af Unionens turneringslederlicens eller kamplederlicens.

Denne har pligt til:

a. at sørge for, at reglementet er til stede i spillelokalet ved hver kamps afvikling.

b. at påse, at nærværende spilleregler overholdes.

c. at overvåge kampens gang og at fastslå tidsoverskridelse.

d. at iværksætte de afgørelser, som kamplederen træffer i stridsspørgsmål , som kan fremkomme i løbet af kampen.

e. at pålægge spillerne straffe for forseelser eller brud på nærværende spilleregler.

2. Før kampene begynder skal kamplederen undersøge:

a. om brikkerne er stillet rigtigt op.

b. om urene er korrekt indstillet. Hvis der bruges mekaniske ure, om de er trukket op og stillet på kl. 4.00

c. om spillerne er anbragt således, at de ikke generer hinanden.

3. Kamplederen skal indskærpe spillerne, at der er noteringspligt indtil en spiller har mindre end 5 minutter tilbage af sin betænkningstid.

4: Han skal starte alle urene ved den fastsatte spilletids begyndelse, uanset om alle spillere er mødt.

5: Kamplederen skal sørge for, at der er ro i spillelokalet.

6: Kamplederen kan anmode en eller flere af de tilstedeværende om assistance. I så fald har denne/disse samme beføjelser og pligter som kamplederen.

7: Kamplederen skal udfylde et resultatkort, som skal underskrives af begge holdledere og ham selv. Senest dagen efter kampens afvikling indtastes oplysningerne herfra til DSUs hjemmeside.

8: Kamplederen skal pr. e-mail eller i holdturneringssystemet til turneringslederen indberette, hvis der under kampen er forekommet uregelmæssigheder eller protester.

Holdlederens rettigheder og pligter

1. Holdlederen skal inden kampens start udfylde resultatkortet med sit holds opstilling.

2. Holdlederen må bekendtgøre tidsoverskridelse.

3. Holdlederen må gøre en holdkammerat opmærksom på, at han har glemt at trykke på sit ur efter at have udført et træk.

4. Holdlederen må på en holdkammerats forespørgsel give vedkommende lov til at modtage eller afslå et remistilbud.

5. Holdlederen skal efter kampens afslutning underskrive resultatkortet.​

​DELTAGERE

Alle resultater

Rækker:

Mesterrækken Hvidovre I

1. række  

2. række

3. række    Hvidovre II

4. række

5. række (Hold med 4 spillere)  Hvidovre III

​​Hvidovre Skakklub

​​Hvidovre Enghavevej 2

2650 Hvidovre

Vil du være med?

​Meld dig ind her

Sponsorer

Facebook​

​Kontakt os​

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt