Instruks for kampledere i KSUs klubholdturnering

1: Til at lede kampen skal der udpeges en kampleder, som bør være i besiddelse af Unionens turneringslederlicens eller kamplederlicens.

Denne har pligt til:

a. at sørge for, at reglementet er til stede i spillelokalet ved hver kamps afvikling.

b. at påse, at nærværende spilleregler overholdes.

c. at overvåge kampens gang og at fastslå tidsoverskridelse.

d. at iværksætte de afgørelser, som kamplederen træffer i stridsspørgsmål , som kan fremkomme i løbet af kampen.

e. at pålægge spillerne straffe for forseelser eller brud på nærværende spilleregler.

2. Før kampene begynder skal kamplederen undersøge:

a. om brikkerne er stillet rigtigt op.

b. om urene er korrekt indstillet. Hvis der bruges mekaniske ure, om de er trukket op og stillet på kl. 4.00

c. om spillerne er anbragt således, at de ikke generer hinanden.

3. Kamplederen skal indskærpe spillerne, at der er noteringspligt indtil en spiller har mindre end 5 minutter tilbage af sin betænkningstid.

4: Han skal starte alle urene ved den fastsatte spilletids begyndelse, uanset om alle spillere er mødt.

5: Kamplederen skal sørge for, at der er ro i spillelokalet.

6: Kamplederen kan anmode en eller flere af de tilstedeværende om assistance. I så fald har denne/disse samme beføjelser og pligter som kamplederen.

7: Kamplederen skal udfylde et resultatkort, som skal underskrives af begge holdledere og ham selv. Senest dagen efter kampens afvikling indtastes oplysningerne herfra til DSUs hjemmeside.

8: Kamplederen skal pr. e-mail eller i holdturneringssystemet til turneringslederen indberette, hvis der under kampen er forekommet uregelmæssigheder eller protester.

Holdlederens rettigheder og pligter

1. Holdlederen skal inden kampens start udfylde resultatkortet med sit holds opstilling.

2. Holdlederen må bekendtgøre tidsoverskridelse.

3. Holdlederen må gøre en holdkammerat opmærksom på, at han har glemt at trykke på sit ur efter at have udført et træk.

4. Holdlederen må på en holdkammerats forespørgsel give vedkommende lov til at modtage eller afslå et remistilbud.

5. Holdlederen skal efter kampens afslutning underskrive resultatkortet.​

​​STYRKELISTE

hvidovre skakklub

NR

NAVN

HOLD

BRÆT

RATING

FIDE RAT.

1

Dimitri Bogdanov

Hvidovre 1

1

2117

2157

2

Niels-Peter Nielsen

Hvidovre 1

2

1993

2030

3

Flemming Louv Sørensen

Hvidovre 1

3

2015

2035

4

Børge Hjerrild Nielsen

Hvidovre 1

4

1986

1986

5

Kristian Rasmussen

Hvidovre 1

5

1936

2010

6

Niels Jacob Wilquin

Hvidovre 1

6

1841

1881

7

Murat Seyhan

Hvidovre 1

7

1839

1866

8

Torben Madsen

Hvidovre 1

8

1788

1883

____________________________________________________________

9

Palle Halkier Jørgensen

Hvidovre 2

1

1756

1789

10

Sebastian Lague

Hvidovre 2

2

1750

0

11

Casper Louv Kamp

Hvidovre 2

3

1704

1768

12

Arne Walther Larsen

Hvidovre 2

4

1753

1775

13

Mohammed Zewain

Hvidovre 2

5

1617

1737

14

Jørgen Gammelgaard

Hvidovre 2

6

1608

1690

15

Michael Jen Knudsen

Reserve

1530

1647

16

Svend Sejersen

Hvidovre 2

7

1382

1631

17

Jørn Brandt

Reserve

1305

1522

18

Bjarne Kildeskov

Reserve

1298

1517

19

Ejlif Trier Hansen

Hvidovre 2

8

1287

1437

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

20

Steen Andersen

Hvidovre 3

1

1217

1477

21

Torben Kragh

Hvidovre 3

2

1215

1368

22

Kim Olsen

Hvidovre 3

3

1200

0

23

Matt Han

Hvidovre 3

4

1104

1445

24

Marius Gregor

Hvidovre 3

5

1100

0

25

Aksel Kjellberg

Hvidovre 3

6

1100

0

26

Rasmus Wilquin

Hvidovre 3

7

1100

0

27

Bjarne Håkansson

Hvidovre 3

8

1090

1368

28

Lars H. Nielsen

Reserve

1050

1323

29

Vagn Jensen

Reserve

1038

1330

30

Peter Iversen

Reserve

912

1268

INFO

Fritagelse fra noteringspligt

Resultatkort

Holdreglement

Instruks for kampledere og holdledere

NAVN

Mesterrækken Tabel

1. række Tabel

2. række Tabel

3. række Tabel

4. række Tabel

5. række Tabel

6. række Tabel

Spilleplan 1. HK HOLDTURNERING

3

07-12-2021 19:00

Hvidovre 1

Seksløberen 1

4

13-01-2022 19:00

Valby 2

Hvidovre 1

5

01-02-2022 19:00

Hvidovre 1

Herlev 1

6

28-02-2022 12:00

K41 1

Hvidovre 1

7

26-03-2022 13:00

Amager 1

Hvidovre 1

​Hvidovre II

RESULTATER 1. HK

HOLDTURNERING 2021-22

4. RÆKKE

​RUNDE:

1

04-11-2021 19:00

Valby 4

Hvidovre 2

2

23-11-2021 19:00

Hvidovre 2

Amager 3

3

06-12-2021 19:00

ØBRO 6

Hvidovre 2

4

11-01-2022 19:00

Hvidovre 2

Ishøj 2

5

03-02-2022 19:00

Valby 3

Hvidovre 2

6

01-03-2022 19:00

Hvidovre 2

ØBRO 7

7

26-03-2022 13:00

Amager 4

Hvidovre 2

Covid 19:​

Følg sundhedsstyrelsens regler

Derudover anbefales

  • Håndtryk før og efter parti bør undgås.
  • Der skal være håndsprit tilgængelig på spillestedet. Som minimum skal spillere spritte hænder af før og efter partiet.
    Arrangøren skal drage omsorg for at brætter/brikker berøres mindst muligt af andre end de 2 der skal spille med dem. Der kan købes egnede spraymidler til desinfektion af brikker/brætter og ure.
  • Alle kontaktflader som dørhåndtag, vandhaner osv. ved spillelokale og toiletter rengøres jævnligt med egnede midler.

​​Hvidovre Skakklub

​​Hvidovre Enghavevej 2

2650 Hvidovre

Vil du være med?

​Meld dig ind her

Sponsorer

Tlf. 89 89 05 00​​

Facebook​

​Kontakt os​

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt